Příbalová informace Feminella Hyalosoft

Feminella Hyalosoft
vaginální globule

Složení
Jedna vaginální globule (o celkové hmotnosti 1,7 g) obsahuje 5 mg sodné soli kyseliny hyaluronové, 10 mg vitamínu E, 60 mg výtažku z Centella asiatica, 60 mg výtažku z Malva sylvestris, 60 mg výtažku z Chamomilla recutita, 60 mg tea tree oil, 20 mg koloidního oxidu křemičitého a 1 483 mg semisyntetických glyceridů.

Indikace/oblast aplikace
Feminella Hyalosoft vaginální globule jsou určeny ke zvlhčení vaginální sliznice při vaginální suchosti vyvolané hormonálními změnami, zejména během menopauzy, v poporodním období, během laktace nebo po chemoterapii či radioterapii.
Díky svým zvlhčujícím účinkům zmírňuje Feminella Hyalosoft příznaky vaginální atrofie jako je svědění, pálení, pocity napětí či nepříjemné pocity během pohlavním styku.

Dávkování
1 vaginální globule denně po dobu 10 dnů nebo dle doporučení vašeho lékaře.
Léčba vaginální suchosti během menopauzy (i v období před a po menopauze):
Akutní léčba: 1 vaginální globule denně po dobu 10 – 20 dnů.
Následující udržovací léčba: 1 vaginální globule 2krát týdně.

Způsob použití
Feminella Hyalosoft je určena pouze pro vaginální použití.
Vyjmutí globule z blistru: odtrhněte jednu globuli z pásku. Uchopte fólii palcem a ukazováčkem a pomalu odtahujte. Opatrně vyjměte globuli z plastové fólie. Jemně zaveďte globuli hluboko do vaginy.
Nevhodnější doba na zavedení globule je večer před ulehnutím.

Kontraindikace
Přecitlivělost nebo podezření na přecitlivělost či alergie na některou ze složek přípravku.

Upozornění
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu (blistr v krabičce), aby byl přípravek chráněn před vlhkem a světlem.
Nepoužívejte přípravek současně s jinými vaginálními přípravky (např. vaginální antikoncepce). Přípravek může narušit ochrannou funkci kondomu.
Nepoužívejte přípravek během menstruace a v případě závažného vaginálního výtoku.
Během těhotenství smí být přípravek použit pouze po konzultaci s lékařem.
V případě dlouhodobého užívání se mohou zřídka objevit známky přecitlivělosti. Vyskytnou-li se takové příznaky, přerušte léčbu a poraďte se s lékařem.
Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Před zavedením přípravku si důkladně umyjte ruce.
Přípravek aplikujte ihned po vyjmutí globule z blistru.
Nepoužívejte přípravek, je-li blistr poškozen.
Uchovávejte mimo dosah dětí.

VÝROBCE
CSC Pharmaceuticals Handels GmbH
Gewerbestrasse 18-20
A – 2102 Bisamberg, Vídeň (Rakousko)

Čtěte pečlivě příbalovou informaci!

ROSALGIN EASY 140 mg vaginální roztok a ROSALGIN jsou léky k vaginálnímu užití.
Obsahují léčivou látku benzydamini hydrochloridum. Feminella Hyalosoft a FeminellaVagi C jsou zdravotnické prostředky.