Slovníček pojmů

Absces Bartholinovy žlázy

Zánět Bartholinovy žlázy, která je umístěna v zadní části velkých stydkých pysků. Vývoj žlázy se uzavírá a žláza se naplňuje hnisem.

Absces prsu

Hnisavé ložisko v prsu, komplikace neléčeného poporodního zánětu prsu.

Aerobní bakterie

Bakterie, které ke své existenci potřebují přítomnost kyslíku.

Aerobní vaginitis

Onemocnění, které je způsobeno přemnožením poševních aerobních bakterií.

Aminový test

Provádí se tak, že po gynekologickém vyšetření v zrcadlech kápne gynekolog na zrcadlo kapku 10% KOH. Při pozitivním testu vznikne intenzivní „rybí“ zápach. Pozitivní test je jedním z diagnostických kritérií anaerobní vaginózy.

Anaerobní bakterie

Bakterie, které ke své existenci nepotřebují přítomnost kyslíku, případně které přítomnost kyslíku vysloveně hubí (striktně anaerobní bakterie).

Anaerobní vaginóza

Onemocnění, které je způsobeno přemnožením poševních anaerobních bakterií.

Atrofická vaginitis

Zánět pochvy u žen s nedostatkem estrogenů, ženských pohlavních hormonů (typicky po přechodu nebo při kojení). Příčina spočívá ve snížené odolnosti pochvy proti bakteriím.

Bartholinova žláza

Párová žláza umístěná v zadní části velkých stydkých pysků. Při pohlavním vzrušení vylučuje kapku vazkého sekretu.

Bičenka poševní

Trichomonas vaginalis, prvok z kmene bičíkovců (Flagellata). Žije výhradně v pochvě a močové trubici člověka a způsobuje pohlavně přenosné onemocnění, trichomoniázu.

Candida

Rod kvasinek, které žijí mj. ve střevě a v pochvě člověka. Ve střevě jsou běžným nálezem, v pochvě je lze prokázat asi u poloviny žen, které nemají žádné potíže. Přemnoží-li se, způsobují onemocnění kandidózu.

Gardnerella vaginalis

Bakterie, která je v malém množství součástí normální poševní bakteriální flóry. Při anaerobní vaginóze dochází obvykle k velkému přemnožení gardnerell, což se pokládá za jednu z diagnostických známek anaerobní vaginózy.

GBS

Streptokok skupiny B (z angličtiny: group B streptococci), správně Streptococcus agalactiae. Bakterie, která se nevzácně nachází v pochvě zdravých žen. Je-li přítomna za porodu, může způsobit i závažné infekce novorozence. Vyšetření pátrající po této bakterii se koncem gravidity provádí všem těhotným ženám.

Kandidóza

Obecně všechna onemocnění způsobená kvasinkami rodu Candida. Nejčastější je zánět pochvy a zevního pohlavního ústrojí žen. Obvyklou příčinou je přemnožení kvasinek druhu Candida Albicans nebo Candida Glabrata.

Klíčové buňky

Buňky poševní sliznice, které jsou v pokryty bakteriemi, což jim pod mikroskopem dává „zrnitý“ vzhled. Jsou jedním z diagnostických kritérií anaerobní vaginózy.

Kolpitis

Též vaginitis. Zánět pochvy (kolpitis je jazykově správnější, ale v praxi méně používaný termín).

Lactobacillus

Rod bakterií, které tvoří hlavní součást normální bakteriální flóry zdravé pochvy. Poměrně vzácně se může stát, že některé druhy laktobacilů se přemnoží a způsobí pak onemocnění, laktobacillózu.

Mastitis

Zánět prsu.

Mastitis puerperalis

Zánět prsu kojící ženy v šestinedělí či v širším smyslu zánět kojícího prsu vůbec.

Mobiluncus mulieries

Bakterie, v hantýrce někdy nazývaná starším názvem Vibrio, která je častým nálezem při anaerobní vaginóze.

MOP

Mikrobní obraz poševní. V užším slova smyslu klasifikace zánětů pochvy do šesti skupin podle Jírovce, Petera a Málka z roku 1947 (tato klasifikace neodpovídá současným názorům na záněty pochvy). V širším smyslu každý popis mikroskopického vyšetření poševního prostředí.

MOP I

Normální mikroskopický obraz bakteriálního poševního prostředí zdravé ženy.

MOP II

Tzv. nehnisavý obraz bakteriálního poševního prostředí podle klasické klasifikace Jírovce, Petera a Málka z roku 1947. Může se za ním skrývat anaerobní vaginóza nebo aerobní vaginitis.

MOP III

Tzv. hnisavý obraz bakteriálního poševního prostřední podle klasické klasifikace Jírovce, Petera a Málka s roku 1947. Může se za ním skrývat např. aerobní vaginitis nebo anaerobní vaginóza.

MOP IV

Mikroskopický průkaz původce kapavky v poševním výtěru.

MOP V

Mikroskopický průkaz prvoka Trichomonas vaginalis v poševním výtěru.

MOP VI

Mikroskopický průkaz kvasinek v poševním výtěru.

Mykóza

Obecně všechna onemocnění způsobená kvasinkami. Jednou z častých mykóz je kvasinkový zánět pochvy a zevního pohlavního ústrojí žen. Příčina spočívá v přemnožení kvasinek, nejčastěji druhů Candida Albicans nebo Candida Glabrata.

pH pochvy

V normální pochvě nepřesahuje pH 4,5. Vyšší pH znamená obvykle porušené poševní prostředí.

Roup dětský

Červ, který žije v tlustém střevě člověka. V noci samička vylézá z konečníku a na kůži klade vajíčka. Může se dostat i do pochvy a zavléci sem střevní bakterie. Častá příčina zánětů pochvy a výtoků malých děvčátek.

Staphylococcus aureus

Bakterie, která je častou příčinou různých hnisavých zánětů. Zdaleka nejčastější příčina poporodního zánětu prsu.

Streptococcus agalactiae

Též GBS (z angličtiny: Group B Streprococci). Bakterie nevzácně nalézaná v pochvě žen bez potíží. Je-li přítomna za porodu, může se stát příčinou závažných infekcí novorozence. Vyšetření na přítomnost této bakterie v závěru gravidity patří k povinným vyšetřením těhotných.

Trichomonas vaginalis

Bičenka poševní, prvok z kmene bičíkovců (Flagellata). Žije výhradně v pochvě a močové trubici člověka a způsobuje pohlavně přenosné onemocnění trichomoniázu.

Trichomoniáza

Pohlavně přenosná infekce prvokem bičenka poševní (Trichomonas vaginalis) postihující pochvu a močovou trubici.

Vaginitis

Zánět pochvy (též kolpitis, což je jazykově správnější, ale méně používané).

Vulvitis

Zánět zevního pohlavního ústrojí ženy.

Vulvovaginitis

Zánět zevního pohlavního ústrojí a pochvy.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci!

ROSALGIN EASY 140 mg vaginální roztok a ROSALGIN jsou léky k vaginálnímu užití.
Obsahují léčivou látku benzydamini hydrochloridum. Feminella Hyalosoft a FeminellaVagi C jsou zdravotnické prostředky.